سوزن بخیه دندانپزشکی به شما آرامش می دهد

درمان مرسوم سوزن بخیه دندانپزشکی جراحی داخل دهانی با بسته شدن بافت نرم به پایان می رسد بخیه مناسب به طور دقیق فلپ های مخاطی ویا موکوپریوستئال را همانطور که در عمل جراحی انجام می شود قرار می دهد.

برخی از روش های جراحی پریودنتال (به عنوان مثال، روش اتصال جدید برش [ENAP] و روش اصلاح شده فلپ ویدمن) نیاز به قرار دادن لبه های فلپ جراحی در محل اصلی خود دارند.

در حالی که سایر روش های پریودنتال ممکن است مستلزم این باشد که فلپ های جراحی به صورت آپیکال، کرونر، یا قرار گیرند. به منظور دستیابی به اهداف جراحی به صورت جانبی به موقعیت اصلی خود می رسند

تکنیک بخیه زدن، نوع و قطر ماده بخیه (نخ)، نوع سوزن جراحی و طراحی گره جراحی از عوامل ضروری برای دستیابی به بهبود بهینه زخم هستند.

سوزن

متغیرهای بسته شدن زخم هنگام بخیه زدن روی بافت سخت در مقابل بافت نرم، یا بخیه زدن روی انواع مختلفی از موادی که در محل جراحی قرار می گیرند تا بازسازی پریودنتال را تقویت کنند.

(مثلاً مواد پیوند استخوان یا غشاء) متفاوت است. مواد بخیه و طراحی سوزن بر این اساس تغییر خواهد کرد در این مقاله مواد بخیه‌زنی و طراحی‌های مفید گره بخیه با تمرکز بر رویه‌های جراحی پریودنتال مورد بحث قرار می‌گیرد.

این زمان و شدت واکنش به نوع و مقدار بخیه بستگی دارد. مولتی فیلامنت واکنش بافتی بالاتری نسبت به تک رشته ها ایجاد می کند و بخیه های طبیعی واکنش بافتی بالاتری نسبت به گزینه های مصنوعی ایجاد می کنند.

مواد بیش از حد معمول در بافت زخم نیز خطر عفونت را افزایش می دهد اینها بخیه های عملی هستند که عموماً برای بستن درم به منظور کاهش تنش در لبه های زخم های اپیدرمی استفاده می شوند.

استحکام کششی بالا، زمان جذب، واکنش بافت کم و ایمنی خوب گره از ویژگی های مهم هستند.

انواع مصنوعی و طبیعی وجود دارد: در حالی که بخیه های طبیعی فقط دارای کتگوت ساده و کتگوت کرومی هستند.

ساختار پیچ خورده و بافته شده بخیه های چند رشته ای استفاده را آسان می کند، اما حفره های ریز بین رشته ها حرکت مایعات را در طول نخ آسان می کند. به این خاصیت مویینگی می گویند. مویینگی بالا به معنای خطر عفونت بالا است.

این خاصیت بخیه است که پس از کشش به فرم و طول قبلی باز می گردد. به این ترتیب، بخیه در حین ادم بافت کشیده می شود و پس از ناپدید شدن ادم به حالت قبلی باز می گردد.